EK SHOHOR BHALOBASHA LYRICS - Tanjib Sarowar | Bangla Song

Tomar elomelo chule
Amar shada mone hariye jete chai
Kono hood tula rickshawy
Amar mutho prem niye
Harate didha nai ochena goli-te
Ek shohor bhalobasha dite chai
Ei norom bikele mukhomukhi dariye
Sudhu bolte bhoy bhalobashte chai
Didhar adore
Ami khub shadharon shadamata ekjon
Morte pari bachte shikhi
Tar didha charai
Tomar sathey ei poth-ti
Jeno aaj sesh na hoy
Emono kore tomar norom haate oi chuwa
Icche kore joma chayer cup-e brishti namuk
Hok shondha raat tobu ei somoy theme thakuk
Bhuliye daw rangiye
Oi maaya jadu haate ki sukhe lage
Ek shohor bhalobasha dite chai
Ei norom bikele mukhomukhi dariye
Sudhu bolte bhoy bhalobashte chai
Didhar adore
Ami khub shadharon shadamata ekjon
Morte pari bachte shikhi
Tar didha charai
Tomar elomelo chule
Amar shada mone hariye jete chai
Kono hood tula rickshawy
Amar mutho prem niye
Harate didha nai ochena goli-te
Ek shohor bhalobasha dite chai
Ei norom bikele mukhomukhi dariye
Sudhu bolte bhoy bhalobashte chai
Didhar adore
Ami khub shadharon shadamata ekjon
Morte pari bachte shikhi
Tar didha charai (x2)

Total Pageviews