EBAR MORLE GACH HAWBO Lyrics By Anupam Roy [TitleSong]

Ebar morle gachh hobo ami
Shobuj shara gaaye
Ebar morle gachh haobo ami
Dariye khali paaye
Shobai bujhi bisher neshay
Oray ghrinar rumal
Chokh khule takiye dekhi
Hingsha ronger shokal
Manush buddhi manush shera
Bokar hoddo holaam
Shara-jibon manush sheje
Ebar morle gach hobo ami
Surjer dike matha
Ebar morle gach hobo ami
Shorir jure pata
Matir khabar shekor chene
Shokto kore rakhe
Ek thikanay bochor bochor
Opekkha-te thake
Manush hoye bachlam thiki
Kaajer kaaj ki korlam
Ghumote chai gaacher koturey
Ebar morle gachh hawbo ami
Surjer dike matha
Ebar morle gachh hawbo ami
Shorir jure pata

Total Pageviews