EI JE AMI LYRICS - Okkhor (Short Film) | Jovan, Safa Kabir

Ei je ami dekhi tomay
Kolpona-te naki bastobotay
Ei je ami dekhi tomay
Kolpona-te naki bastobotay
Khuje pai nijeke
Kono ek ojanay
Tomake dekhar asha
Shunnota ghire roy
Ei mon je amar
Jaani na pabo ki tomay
O ei je ami dekhi tomay
Utola utola laage
Ei ontore ei ontore
Utola utola laage
Ei ontore ei ontore
Kaate na shomnoy
Tor bihone bihone
Maane ei mon tor bihone bihone
Khuje pai nijeke
Kono ek ojanay
Tomake dekhar asha
Shunnota ghire roy
Ei mon je amar
Jaani na pabo ki tomay
O ei je ami dekhi tomay

Total Pageviews