Bhalobashar pothe by samz shamim o Borsha o Moner ncanvase Gp,Airtel,TT BL WT code

Priyojon by samz shamim o Borsha Gp,Airtel,TT 5745645; BL 5743446;Utshob by samz shamim o Borsha Gp,Airtel,TT 5745646; BL 5743447;Moner ncanvase by samz shamim o Borsha Gp,Airtel,TT 5745648; BL 5743449;Bhalobashar pothe by samz shamim o Borsha Gp,Airtel,TT 5745650; BL 5743451;

Total Pageviews